İzmit Kent Müzesi (Okul projesi 401)

KONU: KENT MÜZESİ
YER: Kocaeli eski valilik, şimdiki kent meydanı
Bağlam: Tarihi Yeni Cuma Cami ve yeni tramvay durağı ile bağlantılı olarak,  Kocaeli kentinin belleğinde yer alan özellikleri de dikkate alan bir kent müzesi tasarlanması beklenilmektedir.

TASARIM SÜRECİ

Proje tasarlanırken çevreyle ilişkisi önemlidir. Ya çevreye uyum sağlamalıdır yada yeni bir üslüp getirmelidir. Müzeler bu konuda çevreye sadık kalmalıdır. Çevre ve halktan kopuk olamaz. Sadece sergi amaçlı da değil eğitim veya eğlenmek için de gelmeli insanlar. Kocaeli kentinde bu eksiktir, hem müzecilik olarak hemde müze olarak çünkü merkezi yerde ulaşımın kolay olduğu yerlerde müze bulunmamaktadır. Bizim önerimizde is alanımızın çevresinde Yeni Cuma Cami ve yüksek binalar bulunmakta. YENİ CUMA CAMİİ Kocaeli ve İzmit halkı için simgeseldir. Cami kubbesi 25 metre, minaresi ise yaklaşık 38 metre yüksekliğe ulaşmaktadır, ancak çevresindeki binalar arasında kaybolma tehlikesi içindedir. Buna göre, müze boyutu ve kütlesi camiyi rahatsız etmemelidir. Bu kriter dahilinde 20 metre civarı bir yükselme makul görünse de, D100’den bakıldığında arkadaki 18-24 metre gabariye sahip binalar gözü rahatsız etme durumu oluşturur. Buda göze hangisi daha önemli, daha görkemli sorununu çıkartır. Bu tespitler sonucu öncelikle yayılma ardından, yerin altına inme fikri kabul edilmiştir. Ardından müze birimleri olan sergi salonu, arşiv, depo gibi birimler bir rampa ile bodrumlara inerken; halkın kullanması öngörülen ve arzulanan atölyeler ve kitap kafe, idare birimleri bu rampa etrafında yayılmıştır. Şehrin inişli çıkışlı, sürekli farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmasından esinlenerek saçakların kotlarıyla oynanarak bir merak duygusu olması hedeflenmiştir