Yapı Uygulama Tasarımı

Bu ders, her öğrenci için öngörülen parsellerde yapı yönetmeliklerine uygun koşullarda; estetik, sağlamlık ve işlevsellik parametreleri göz önünde bulundurularak konut binası tasarımı yapılması ve bunlara ait uygulama planlarının çizim aşamalarından oluşmaktadır.

  • Ülkemizdeki imar standartlarını, yapılaşma koşullarını tanıtmak.
  • İmar koşulları ve kullanıcı istekleri doğrultusunda yapı tasarımlarını geliştirmek.
  •  Yaptığı tasarımların gerçekleştirilebilir nitelikte olmasını sağlayacak tüm teknik özelliklere vakıf olur.
  •  Tasarımını uygulamaya hazır hale getirir.
  •  Mesleğini, mevcut yapı sektörü içerisinde yerine getirmeyi kavrar.
  •  Projelerini yasal prosedürlere uygun olarak sunma becerisini kazanır.

Öğrenciye verilen 119 ada 8 parsele en iyi şartlarda; yaşanabilecek, estetik, yasal olan ve imara uygun bir yapı yapması öngörülmüştür. 2-4 kişilik bir ailenin yaşayıp ,misafir ağırlayabileceği bir şekilde tasarlanmıştır.